Склад циклових комісій

Циклова комісія агрономічних дисциплін

Циклова комісія агрономічних дисциплін

Циклова комісія складається з 7 осіб.
Членами комісії є:

Дімітров Євген Васильович, голова циклової комісії, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, завідувач навчально-виробничої практики.
Освіта: Луганський національний аграрний університет. Викладач дисциплін: ТВПР; виробничі та навчальні практики.

Мілєва Надія Володимирівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач - методист. Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, вчитель біології та хімії середньої школи; Білоцерківський державний сільськогосподарський інститут вчений агроном. Викладач дисциплін: насінництво і селекція, навчальні практики.

Волкова Наталія Іванівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Освіта: Українська сільськогосподарська академія,зооінженер, викладач зоотехнічних предметів. Викладач дисциплін: основи тваринництва і бджільництва, основи ветеринарії і зоогігієни, технології в галузі тваринництва, виробничі та навчальні практики.

Косенчук Наталія Петрівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, вчитель хімії та біології, Луганський національний аграрний університет, агроном-інспектор. Викладач дисциплін: агрохімія, технологія зберігання і переробки продукції рослинництва, вступ до спеціальності, стехнологія заготівлі і зберігання сільськогосподарської продукції з основами переробки, навчальні практики.

Косенчук Світлана Михайлівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач. Переможниця Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Педагогічний Оскар 2020», розробник сучасних електронних навчально-методичних комплексів. Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, вчитель біології та хімії середньої школи. Викладач дисциплін: ботаніка, Фізіологія рослин з основами мікробіології, навчальні практики.

Макушенко Світлана Степанівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії. Освіта:Таврійський державний агротехнологічний університет, вчений агроном. Викладач дисциплін: плодоовочівництво, кормовирибництво, агрометеорологія, озеленювач, навчальні та технологічні практики.

Суркова Тетяна Євгенівна, викладач ІІ кваліфікаційної категорії. Освіта: Кримський сільськогосподарський інститут, вчений агроном викладач, агрономічних предметів. Викладач дисциплін: захист рослин, технологія в галузях рослинництва, ТВПР, навчальні практики.

   Викладачі циклової комісії працюють над підготовкою фахівців, що повинні вміти здійснювати організаційно-технологічне керівництво в рослинництві господарства; проводити роботу з впровадження і освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції; брати участь у розробці заходів щодо підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів, раціонального використання робочої сили, техніки, правильного застосування органічних і мінеральних добрив, засобів захисту сільськогосподарських культур, біостимуляторів росту, впровадження інтенсивної технології та кращого досвіду вирощування, збирання, зберігання сільськогосподарських культур; брати участь у розробці технологічних карт, системи удобрення, інтегрованої системи захисту, агротехнічних заходів по догляду, збиранню врожаю сільськогосподарських культур; здійснювати контроль за процесами виробництва, посівними і сортовими якостями насіння, станом посівів і насаджень, ведення документації; контролювати додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та захисту навколишнього середовища.

   Для належної якісної підготовки фахівців, викладачі циклової комісії використовують інноваційні технології навчання, електронні освітні ресурси.

Перейти на сторінку заходів циклової комісії