Склад циклових комісій

Циклова комісія інженерних дисциплін.

Циклова комісія інженерних дисциплін

Герченов О.В. - директор, викладач

Власов С.Ф. - голова циклової комісії

Слінкін С.М. - викладач

Кочетов С.Л. - викладач

Попов О.М. - викладач

Девятеріков О.О. - викладач

Лисяк В.В. - викладач

Д’яков М.Г. - викладач

Герченов О.О. - викладач

Шульга О.О. - лаборант

      Циклова комісія працює над підготовкою спеціалістів в галузі механізації виробничих процесів вирощування продукції рослинництва та тваринництва, переробки цієї продукції та її зберігання, технічного сервісу машинно-тракторного парку та експлуатації обладнання сільськогосподарських підприємств,  спеціалістів для професійної діяльності у сферах операцій з нерухомістю під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок, проведення моніторингу земель, розробки проектів відведення земель тощо.

     Якість професійної підготовки випускника залежить від рівня засвоєння теоретичних знань з навчальних дисциплін та практичної підготовки, яку він здобуває в процесі навчання.

Перейти на сторінку циклової комісії