Склад циклових комісій

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Циклова  комісія загальноосвітніх  дисциплін

1. Жихар Людмила Володимирінв - голова циклової комісії, викладач
2. Вельчева Наталя Миколаївна – викладач
3. Волкова Лариса Миколаївна – викладач
4. Гєнчєва Елла Дмитрівна – методист коледжу, викладач
5. Смоковська Євгенія Іванівна - викладач
6. Михайлова Лідія Данилівна – викладач
7. Парібік Сергій Ярославович – викладач
8. Степанова Світлана Михайлівна – керівник фізичного виховання, викладач


Знаком «Відмінник освіти України» нагороджена
Михайлова Л.Д.
Почесне звання «викладач-методист» мають:
2. Михайлова Л.Д.
3. Cмоковська Є.І.

Звання «старший викладач» має Волкова Л.М.

  Загальноосвітня підготовка є вагомою складовою у навчанні майбутніх спеціалістів сільського господарства. Вона допомагає молодій людині адаптуватись у сучасній сфері праці, де діють постійно змінні економічні умови, оновлюються напрями господарської діяльності, з’являються нові технології.
Викладачі циклової комісії працюють над професійною спрямованістю викладання, що зумовлена не тільки використанням педагогічних засобів (змісту, форм, методів навчання), які забезпечують засвоєння студентами мінімуму знань, вмінь та навичок, а ще й сприяють розвитку ціннісного та цілісного за характером уявлення до даної професії, формуванню професійних якостей особистості.

Перейти на сторінку заходів циклової комісії