208 "Агроінженерія"

Термін навчання:
на базі 9 класів: 3 роки 10 місяців
на базі 11 класів: 2 роки 10 місяців

Форма навчання: – денна та заочна
Навчання в коледжі за спеціальністю 208 "Агроінженерія" проводиться за рахунок коштів держбюджету.

Про спеціальність

   У сучасних умовах важливого значення набуває підвищення якості підготовки фахових молодших бакалаврів закладами фахової передвищої освіти зі спеціальності 208 "Агроінженерія". Фахові молодші бакалаври за рівнем підготовки повинні бути конкурентоспроможними, відповідати всім вимогам кваліфікаційної характеристики.


   Технік-механік с.г.виробництва готується до професійної діяльності в галузі механізації виробничих процесів вирощування продукції рослинництва та тваринництва, переробки цієї продукції та її зберігання, технічного сервісу машинно-тракторного парку та експлуатації обладнання сільськогосподарських підприємств.
  Якість професійної підготовки випускника залежить від рівня засвоєння теоретичних знань з навчальних дисциплін та практичної підготовки, яку він здобуває в процесі навчання.


    Технік-механік с.г.виробництва може працювати в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, фермерських господарствах, підприємствах технічного сервісу на посадах механіка виробництва, механіка автомобільної колони (гаража), механіка дільниці, механіка цеху, техніка з механізації трудомістких процесів, інспектора з охорони праці.

 Кваліфікаційна характеристика

  Технік-механік с.г.виробництва: забезпечує комплексну механізацію виробничих процесів у галузях рослинництва, тваринництва, переробки сільськогосподарської продукції, здійснює вибір і раціональне комплектування машинно-тракторних агрегатів, раціональне розміщення і оснащення робочих місць і устаткування та безпечні умови роботи на них.
   Організовує і забезпечує безаварійну і надійну роботу техніки і технологічного обладнання, їх правильний і своєчасний якісний ремонт, підготовку планів-графіків технічного обслуговування і ремонту техніки, огляд і перевірку обладнання, замовлення на централізоване виконання технічних обслуговувань і капітальних ремонтів, одержання запасних частин, інструментів тощо. Бере участь у прийманні і встановленні нового обладнання, впроваджує засоби механізації у трудомісткі роботи.
   Забезпечує і проводить налагодження роботи машин, обладнання, оцінює   якість   і   ефективність  їх роботи. Організовує і забезпечує виконання механізованих робіт, операцій, процесів; освоює конструкцію   нових   машин,   обладнання   і   технічних   комплексів, обґрунтовує їх придбання, впровадження у виробництво, формує парк машин для господарств і організацій та проводить контроль якості машин,   обладнання,   вузлів,   деталей,   розробляє   і   веде   технічну документацію,   впроваджує   прогресивні   форми   організації   праці, використовує     сучасну     обчислювальну    техніку     і     персональні комп'ютери,   сприяє   підвищенню   кваліфікації   членів   колективу, розвиває раціоналізаторський рух, використовує в роботі науково-технічні    і   періодичні    видання;    аналізує    економічні    показники використання техніки і обладнання, визначає економічну ефективність її   використання,   веде   первинну   документацію   обліку   звітності, визначає   економічні   показники  роботи   підпорядкованої  дільниці, впроваджує у виробництво новітні технології у галузях рослинництва, тваринництва     та     переробки     сільськогосподарської     продукції; контролює якість ремонтних робіт і знаходить причини браку, складає документацію  на  списання  машин  і   механізмів,   непридатних  для використання, організовує технічне обслуговування і ремонт техніки, виконує    слюсарні,    діагностичні    і    регулювальні    роботи,    керує тракторами,     автомобілями,     сільськогосподарськими     машинами, здійснює   заходи   щодо   попередження   травматизму,   професійних захворювань    та    охорони    навколишнього    середовища;    виконує інженерні розрахунки деталей машин простих механізмів і обладнання.

Випускники отримують посвідчення з робітничих професій:

 • Водій автотранспортних засобів 
 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Випускники можуть працювати на посадах:

 • Завідувач машинного двору
 • Завідувач майстернею
 • Майстер з експлуатації, ремонту машин і механізмів
 • Механіка автомобільної колони
 • Механіка виробництва
 • Механіка цеху
 • Мехінка дільниці
 • Техніка з механізації трудомістських процесів
 • Інспектора з охорони праці