Від практики – до роботи на підприємстві

   Практична підготовка студентів, згідно зі статтею 33 Закону України «Про освіту», є складовою частиною освітнього процесу, під час якого студенти оволодівають сучасними методами і формами організації праці, в них формуються професійні вміння та навички, такі  необхідні в сучасних умовах для прийняття самостійних рішень у практичній діяльності майбутнього спеціаліста. 

  30 березня 2017 р. у ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» відбулась конференція за результатами проходження професійної переддипломної практики студентів спеціальностей 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва», 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства». На конференцію були запрошені студенти ІІ – ІV курсів, адміністрація коледжу, викладачі циклової комісії агрономічних дисциплін.
   Студенти Ісмагілова А., Тарасюк Д., Безклубов А., Матвієнко Д., Зюзін С., Сімінько О., Козлов С., Гоман І. проходили практику в кращих господарствах різних форм власності (ПСП, ООО, СФГ, ПП) Приморського, Куйбишевського, Чернігівського, Якимівського районів Запорізької області, в яких були створені необхідні умови для виконання програми практики.
   Під час проходження професійної переддипломної практики студенти практично підготувались до самостійної роботи на посадах молодшого спеціаліста, поглибили й закріпили теоретичні знання та практичні навички зі спеціальностей, навчились працювати з фактичним матеріалом про діяльність підприємства. З великим інтересом присутні слухали цікаві, змістовно підготовлені звіти виступаючих, які були доповненні ефектними презентаціями, самостійно змонтованими відеофільмами.
   Студенти гідно відповідали на запитання викладачів, показали вміння аналізувати господарську діяльність підприємства, орієнтуватися в питаннях організації виробництва, робити узагальнення і висновки.


Викладачі циклової комісії агрономічних дисциплін