Зустріч агрономів однодумців

  

   Ногайський коледж є відокремленим структурним підрозділом Таврійського державного агротехнологічного університету. Між викладачами університету та викладачами нашого коледжу вже багато років існує тісний, творчий зв'язок.

     Осінніми днями жовтня до нас завітала делегація з Таврійського університету з дружнім, творчим візитом, у складі: к.с.г.наук, доцента Іванової Ірини Євгеніївни, декану факультету агротехнології та екології, к.с.г.наук Тодорової Людмили Володимирівни, завідуючої кафедри «Рослинництво», к.с.г.наук, доцента Олексієвої Ольги Миколаївни, викладача кафедри «Рослинництво», Будіної Ірини Олександрівни, завідувача профорієнтаційним сектором факультету.
    Їх гостинно зустріли директор коледжу Шкіндер Володимир Сергійович, заступник директора з навчальної роботи Хлівна Надія Василівна та викладачі циклової комісії агрономічних дисциплін. Надія Василівна ознайомила всіх присутніх з пріоритетними напрямами організації навчально-виховної роботи в коледжі та зосередила увагу на ролі циклової комісії агрономічних дисциплін у формуванні молодшого спеціаліста.
        Під час «круглого столу», який пройшов в теплій, доброзичливій атмосфері, були обговорені напрямки подальшої співпраці кафедри факультету агротехнології та екології і циклової комісії агрономічних дисциплін.
      Викладачі агрономічних дисциплін ознайомили гостей з своїми досягненнями та шляхами вирішення завдань, які стоять перед викладачами ВНЗ I - II рівня акредитації, а саме: створення електронних посібників, підготовка і рецензування підручників, посібників, робочих зошитів, навчальних планів, програм, робота у складі творчих, експертних груп.
        Викладачі: Мілєва Н. В., Косенчук С. М., Косенчук Н. П., Булашева Л. О., Волкова Н. І. за багатолітню творчу роботу занесені до книги Пошани НМЦ «Агроосвіта».
        Гордістю циклової комісії є колекційно-дослідне поле, яке є лабораторією під відкритим небом і сприяє інтеграції навчальної, дослідної та практичної діяльності студентів. Воно організовано з метою створення колекції сільськогосподарських культур, вивчення їх ботанічних, біологічних особливостей, операцій технології вирощування, забезпечення умов проведення лабораторних, практичних занять, дослідних робіт згідно з навчальними планами, програмами окремих дисциплін.
       Викладачами агрономічних дисциплін здійснюється постійний зв'язок з виробництвом. Так, базою для проведення різних видів занять: практичних, екскурсій, робітничої професії, проходження технологічної та переддипломної практик є передові господарства району: ПСП «Приморський», ПСП «Банівка», ООО «Свіжачок» та ін.
         Студенти напрямку підготовки «Агрономія» разом з викладачами займаються дослідницькою роботою. Вони щорічно виступають з результатами своїх досліджень на студентських наукових конференціях ТДАТУ, інтернет-конференціях.
     Мілєва Надія Володимирівна поділилася досвідом проведення конкурсу фахової майстерності «Ми-агрономи», який став уже традиційним.
     Викладачі агрономічних дисциплін для ознайомлення студентів з новітніми досягненнями науки і передового досвіду у сільському господарстві, організовують зустрічі зі спеціалістами провідних господарств Приморського та інших районів, приймають участь у роботі семінарів аграрієв при управлінні агропромислового розвитку Приморської райдержадміністрації, у проведені Днів поля.
     Під час зустрічі гості відвідали музей коледжу, де ознайомились з славним минулим та сучасним навчального закладу, якому у січні 2016 року виповниться 95 років. Гості ознайомились з матеріальною базою спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва», з лабораторіями, кабінетами, колекційно дослідним полем. 
      Викладачі Таврійського державного агротехнологічного університету зустрілися зі студентами випускних груп організаційно-технологічного відділення коледжу спеціальностей «Виробництво і переробка продукції рослинництва», «Організація і технологія ведення фермерського господарства», які в майбутньому поповнять ряди студентів факультету «Агрономія» університету.
      Провідний фахівець з працевлаштування Рязанцева С. І. ознайомила всіх присутніх з системою працевлаштування, профорієнтаційної роботи з випускниками в коледжі.
     Гості були дуже задоволені таким теплим прийомом і запросили викладачів циклової комісії агрономічних дисциплін відвідати у квітні наступного року Таврійський державний агротехнологічний університет.

Мілєва Н.В., голова циклової комісії
агрономічних дисциплін