Засідання навчально-методичної комісії методики навчання та інформаційно-методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму “Агрономія”.

25–26 вересня 2012 року на базі ВСП “Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету”, відбулося  засідання навчально-методичної комісії методики навчання та інформаційно-методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму  “Агрономія”.

На засіданні було розглянуто такі питання:

стан і перспективи методичного забезпечення підготовки фахівців за денною та заочною формами навчання;

розробка та впровадження в навчальний процес мультимедійних та навчально-дидактичних посібників;

внесено пропозиції щодо оформлення та нових форм подачі змісту посібників, підручників, робочих зошитів для лабораторних, практичних та самостійних занять.

Обговорено:

результати проведення незалежного заміру знань студентів (шляхом дистанційного тестування) випускних курсів аграрних ВНЗ ОКР “молодший спеціаліст” із спеціальності 5.09010103 “Виробництво і переробка продукції рослинництва” та внесено зміни і доповнення до них;

план видання програм, підручників, навчальних посібників, робочих зошитів, навчальних відеофільмів тощо.

Проведено перегляд та оцінку навчальних відеофільмів, представлених на конкурс "Педагогічні інновації".

Розроблено методичні рекомендації, які будуть направлені у навчальні заклади.