Агрономія (Організація і технологія ведення фермерського господарства)

Термін навчання:
на базі 9 класів: 3 роки 10 місяців
на базі 11 класів: 2 роки 10 місяців

Форма навчання: – денна та заочна
Навчання в коледжі за спеціальністю «Організація і технологія ведення фермерського господарства» проводиться за рахунок коштів держбюджету.

Етапи вступної кампанії

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту на базі 11-тих класів денної форми навчання:
- 01.07.2019 - 30.08.2019


Подача заяв в електронній формі (на основі сертифікатів ЗНО):
- 10.07.2019 - 29.07.2019

Термін прийому документів:
- на базі 9-тих класів: 01.07.19 - 13.07.2019
- особи, які беруть участь в конкурсі на основі сертифікатів ЗНО (2017, 2018, 2019 рр.): 10.07.19 - 29.07.2019
- на основі диплому кваліфікованого робітника:
10.07.2019 - 22.07.2019

Термін проведення вступних іспитів:
- на базі 9-тих класів: 14.07.2019 - 21.07.2019
- на базі 11-тих класів та на основі диплому кваліфікованого робітника:
23.07.2019 - 28.07.2019

Про спеціальність

     У сучасних умовах важливого значення набуває підвищення якості підготовки молодших спеціалістів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації із спеціальності 5.09010102 "Організація і технологія ведення фермерського господарства". Молодші спеціалісти за рівнем підготовки повинні, бути конкурентоспроможними, відповідати всім вимогам кваліфікаційної характеристики.


Якість професійної підготовки випускника залежить від рівня засвоєння теоретичних знань з навчальних дисциплін і практичної підготовки, яку він здобуває в процесі навчання.

Професійне призначення молодшого спеціаліста

    Молодший спеціаліст за спеціальністю 5.130106 "Організація і технологія ведення фермерського господарства" готується для професійної діяльності в галузі рослинництва різних госоподарств. Він повинен здійснювати керівництво, організацію виробництва галузі рослинництва та займати посаду агронома, бригадира, керівника механізованої ланки з вирощування с.-г. культур, майстра з виробництва продукції рослинництва та тваринництва.

Кваліфікаційна характеристика

     Фахівець з організації та ведення фермерського господарства готується для самостійного ведення фермерського господарства. Він може очолювати підрядні, орендно-розрахункові виробничі підрозділи і працювати виконавцем технологічних процесів із виробництва продукції сільського господарства на підставі досягнень науки, новітніх технологій.
       Розробляє річні і поточні виробничі завдання підрозділам рослинництва і тваринництва.
Розробляє заходи щодо підвищення родючості ґрунтів, продуктивності худоби і птиці, боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, систему удобрення полів, та зміцнення кормової бази.


      Організовує правильне утримання, догляд, відтворення стада тварин, перевірку якості, збереження та раціональності витрачання кормів, складання кормових балансів, раціонів, організовує підготовку посівного матеріалу до сівби. Постійно контролює якість виконуваних робіт. Забезпечує чітке ведення агрономічної та зоотехнічної документації.
       Контролює дотримання працівниками правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці, виконання встановлених норм виробітку кожним трактором, агрегатом та працівниками виробничої дільниці, вживає заходи щодо запобігання перевитрат матеріальних засобів та затрат праці.
Здійснює роботу щодо зміцнення внутрігосподарського розрахунку і впровадження наукової організації праці. Постійно вивчає і впроваджує у виробництво досягнення науки та новітні технології виробництва сільськогосподарської продукції, підвищує свою кваліфікацію, організовує навчання працівників господарства.

Випускники отримують робочі професії:

  • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А"
  • Водій автомобільного транспорту категорії "В"
  • Оператор ветеринарної обробки тварин

Випускники можуть працювати на посадах:

  • Завідувач підсобним господарством
  • Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин
  • Водія ІІ-ІІІ класу

Агрономія (Виробництво і переробка продукції рослинництва)

     Термін навчання:
на базі 9 класів: 3 роки 10 місяців
на базі 11 класів: 2 роки 10 місяців

Форма навчання: – денна і зачона
Навчання в коледжі за спеціальністю «Виробництво і переробка продукції рослинництва» проводиться за рахунок коштів держбюджету.

Етапи вступної кампанії

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту на базі 11-тих класів денної форми навчання:

- 01.07.2019 - 30.08.2019

Подача заяв в електронній формі (на основі сертифікатів ЗНО):
- 10.07.2019 - 29.07.2019 

Термін прийому документів:
- на базі 9-тих класів: 01.07.19 - 13.07.2019
- особи, які беруть участь в конкурсі на основі сертифікатів ЗНО (2017, 2018, 2019 рр.): 10.07.19 - 29.07.2019
- на основі диплому кваліфікованого робітника:
10.07.2019 - 22.07.2019 

Термін проведення вступних іспитів:
- на базі 9-тих класів: 14.07.2019 - 21.07.2019
- на базі 11-тих класів та на основі диплому кваліфікованого робітника:
23.07.2019 - 28.07.2019

Про спеціальність

У сучасних умовах важливого значення набуває підвищення якості підготовки молодших спеціалістів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації із спеціальності 5.09010103 "Виробництво і переробка продукції рослинництва". Молодші спеціалісти за рівнем підготовки повинні бути конкурентоспроможними, відповідати всім вимогам кваліфікаційної характеристики.
     Якість професійної підготовки випускника залежить від рівня засвоєння теоретичних знань з навчальних дисциплін і практичної підготовки, яку він здобуває в процесі навчання.
Неодмінною умовою соціально-економічного прогресу суспільства є подальше зміцнення і підвищення ефективності агропромислового комплексу, повне задоволення потреб населення у сільське господарство продукції. Для цього необхідно перевести сільське господарство на індустріальну основу, впроваджувати наукові системи ведення господарства та інтенсивні технології, поліпшити використання землі, підвищити її родючість, зменшити втрати врожаю від шкодочинних організмів, більш раціонально використовувати сільськогосподарську техніку, вдосконалити організацію заготівлі, зберігання та переробки продукції сільського господарства.

Кваліфікаційна характеристика

    Фахівець здійснює організаційно-технологічне керівництво в рослинництві господарства (бригада, сільськогосподарська дільниця, ферма, цех); проводить роботу з впровадження і освоєння науково обгрунтованої системи  землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції; бере участь у розробці заходів щодо підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості грунтів, раціонального використання робочої сили, техніки, правильного застосування органічних і мінеральних добрив, засобів захисту сільськогосподарських культур, біостимуляторів росту, впровадження інтенсивної технології та кращого досвіду вирощування і збирання сільськогосподарських культур; визначає потребу та організовує забезпечення виробництва рослинної продукції засобами виробництва, аналізує та оцінює врожайність сільськогосподарських культур, забезпеченість рослин елементами живлення, технології виробництва рослинницької продукції; забезпечує проведення робіт із обробітку грунту, бере участь у розробці технологічних карт, системи удобрення, інтегрованої системи захисту, агротехнічних заходів по догляду, збиранню врожаю сільськогосподарських культур; забезпечує підготовку рослинної продукції до зберігання, реалізації; здійснює контроль за процесами виробництва, посівними і сортовими якостями насіння, станом посівів і насаджень, ведення документації; забезпечує належне комплектування агрегатів та технологічну наладку сільськогосподарських машин; контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та захисту навколишнього середовища.