Склад циклових комісій

Циклова комісія фінансово-економічних та математичних дисциплін

Циклова  комісія фінансово-економічних та математичних  дисциплін

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

1. Гєнчєв Олександр Васильович – завідувач «Організаційно-технологічного» відділення, викладач

- дата народження – 13.12.1973 р.

- освіта - вища, Бердянський інститут підприємництва, 1999 р., спеціальність - економіст

- кваліфікаційна категорія - вища

- викладає дисципліни – Бюджетна система, Основи менеджменту

 

         2. Бащеванжи Надія Валеріївна - викладач

            - дата народження – 08.07.1980 р.

- освіта - вища, Таврійська державна агротехнічна академія, 2005 р.,

спеціальність - економіст підприємництва

Київський НАУ біоресурсів і природокористування України, 2010 р., магістр, педагогіка вищої школи, викладач вищого навчального закладу

- кваліфікаційна категорія – II категорія

- викладає дисципліни – Податкова система, Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках, Статистика, Економіка підприємства, Казначейська справа, Страхові послуги, Організація і планування діяльності аграрних формувань, Основи підприємницької і управлінської діяльності, Основи підприємництва агробізнесу та маркетингу

 

3. Власова Ніна Василівна – викладач

- дата народження – 23.11.1954 р.

- освіта - вища, Полтавський сільськогосподарський інститут, 1978 р.,

спеціальність - економіст-організатор сільськогосподарського виробництва

Педагогічний факультет УСГА, 1980 р., викладач сільськогосподарських технікумів і шкіл з економіки, організації і плануванню сільського господарства

- кваліфікаційна категорія – вища, ст. викладач

- викладає дисципліни – Бухгалтерський облік, Організація і планування діяльності фермерського господарства, Основи бухгалтерського обліку і фінансування, Бухгалтерський облік і фінансування з основами банківської справи, Вступ до спеціальності, Основи менеджменту, Основи підприємництва, агробізнесу та маркетингу

 

4. Махотка Тетяна Вікторівна - викладач, голова циклової комісії

- дата народження – 16.02.1977 р.

- освіта – вища, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, 2000 р., спеціальність – економіст фінансів

Бердянський державний педагогічний університет, 2013 р., бакалавр, викладач практичного навчання в галузі економіки, комерції та управління

Бердянський державний педагогічний університет, 2014 р., спеціальність - інженер-економіст, викладач дисциплін в галузі економіки

- кваліфікаційна категорія – вища

- викладає дисципліни – Гроші та кредит, Фінанси, Банківські операції, Фінанси підприємства, Економічний аналіз, Економіка аграрного виробництва, Економіка сільського господарства, Економіка і організація землевпорядного виробництва

 

 5. Вишневецька Лариса Євгенівна - викладач

- дата народження – 03.06.1964 р.

- освіта - вища, Дніпропетровський державний університет, 1986 р., «Математика», спеціальність – математик, викладач

- кваліфікаційна категорія – вища, методист

- викладає дисципліни – Математика, Вища математика, Математика для економістів

 

7. Столяр Геннадій Вікторович - викладач

- дата народження - 30.06.1979 р.

- освіта вища, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2008 р.,

спеціальність - інженер-системотехнік

- кваліфікаційна категорія – I категорія

- викладає дисципліни – Інформаційні системи і технології в фінансово-кредитних установах, Інформатика та комп’ютерна техніка

 

            8. Черкез Олександр Олександрович - викладач

- дата народження – 31.01.1989 р.

           - освіта - вища, Бердянський державний педагогічний університет, 2011 р., «Фізика», магістр, спеціальність - викладач фізики

- кваліфікаційна категорія – I категорія

- викладає дисципліни – Фізика і астрономія, Основи електрифікації і автоматизації сільськогосподарського виробництва

 

10.Заставська Олена Андріївна– викладач по сумісництву

- дата народження – 22.04.1978 р.

           - освіта - вища, Бердянський державний педагогічний університет, 2000 р., спеціальність – вчитель математики та основи інформатики

Бердянський інститут підприємництва, 2003 р., спеціальність - економіст

- кваліфікаційна категорія – вища, ст. викладач

- викладає дисципліну – Комп’ютеризація землевпорядного виробництва

 

     Фахівці, що їх готує циклова комісія, підготовлені до професійної діяльності державних органах влади регіонального та муніципального рівня, банках та казначействах, фінансових та страхових компаніях, інвестиційних фондах, податкових інспекціях, митній службі, фінансових відділах підприємств та організацій всіх форм власності. 

  Викладачі циклової комісії  працюють над формуванням вмінь зіставляти і протиставляти вивчені поняття, факти, розмежовувати суттєві і несуттєві ознаки, встановлювати між ними зв’язки, обґрунтовувати судження, самостійно робити висновки з даних фактів. 

    Вони виділяють і посилюють, відповідно до свого предмета, ті компоненти навчальної діяльності, які необхідні для оволодіння професійними знаннями, що допоможуть у майбутній діяльності студентів-випускників. 

Перейти на сторінку заходів циклової комісії