201 Агрономія

    Циклова комісія агрономічних дисциплін налічує 10 викладачів. Спеціальність 201 Агрономія є найстарішим відділенням нашого навчального закладу. Ногайський сільськогосподарський технікум був відкритий на базі реального училища, відповідно до рішення Раднаркому УРСР від 23.01.21 р., де на той час працювало шість викладачів та навчалось 45 учнів. Протягом років змінювались назви та напрями підготовки спеціалістів.
    З 1921 р. розпочалась підготовка агрономів. Перший випуск відбувся у 1924 р. Випущено 24 особи. Технікум готував спочатку агрономів-насіннярів овочево-баштанних культур.
   У 1926 р. Ногайський с/г технікум був реорганізований у сільськогосподарську профшколу з 3-річним навчанням. Навчалося в с/г профшколі 90 чоловік. Була отримана велика земельна ділянка у 126 десятин, з котрих 6 десятин - зрошуваних. У навчальному господарстві учні, під керівництвом Бойка І.К., займалися селекційною роботою. У 1928 р. був виведений сорт столового кавуна «Ногайський», котрий був переданий у господарство і вирощувався господарствами півдня України. Бойко І.К. написав наукову працю "Визначник кавуна", яка була надрукована й використовувалася агрономами на виробництві та як навчальний посібник у сільськогосподарських навчальних закладах України.
   1930 р. Ногайська с/г профшкола була перейменована у сільськогосподарський технікум, а в 1931 р. - об'єднана з радгоспом "Надія республіки". З'явився навчальний комбінат, котрий діяв до 1934 р., після чого знову був організований Ногайський сільськогосподарський технікум як самостійний навчальний заклад зі строком навчання 4 роки, який готував агрономів-насіннярів зернових культур.
    У 1937 р., за рішенням наркомзема України, до Ногайського с/г технікуму був приєднаний Преславський національний болгарський сільськогосподарський технікум рільництва.
   1941 р. навчальний заклад було евакуйовано, а в 1944 р. технікум знову почав працювати. 20 квітня було здійснено набір у кількості 120 чоловік на відділення рільництва та виноградарства.
   Відділення «Виноградарство» проіснувало в технікумі з  1944 - 1950 р. За цей період було підготовлено виноградарів у кількості 135 чоловік. У 1951 р., за рішенням Міністерства с/г України, в технікумі було відкрито гідромеліоративне відділення, яке проіснувало до 1956 р.; випущено 118 чоловік.
    У 1964 р. на базі радгоспу "Надія Республіка" і Ногайського с/г технікуму було організовано Ногайський радгосп-технікум.
  У 1966 р. у радгоспі-технікумі відкривається заочне відділення для підготовки агрономів-рільників, а в 1967 р. відкривається відділення «Механізація с/г».
   У 1973 р. технікум перейшов у новий навчальний корпус, де було 15 кабінетів і 18 лабораторій. Поступово зростала кількість викладачів. У 1964 р. їх було 18 , у 1991р. - 44 викладачі, на даний момент їх 62.
   Після низки реорганізацій, у 1998 році радгосп-технікум перейменований у Ногайський державний агротехнічний технікум, а з 2008 року - у Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету».
   За 90 років навчальний заклад випустив понад 14 тис. спеціалістів. Серед випускників є заслужені агрономи України, доктори наук, серед яких: доктор іхтіологічних наук В.Г. Закутський, доктор біологічних наук І.Н. Гальченко, кандидати біологічних наук М.З.Максименко, Р. Ф. Білоновський та інші.
   Згадуючи сторінки розвитку відділення "Агрономія", можна назвати основні напрями роботи працівників навчального закладу:
•  Закладали, доглядали плантації виноградників і збирали високі врожаї.
•  3акладали яблуневі, черешневі, абрикосові сади. Доглядали, збирали врожаї. Вирощували на зрошенні дуже високі врожаї кормових буряків; цінну масличну культуру - рицину, соняшник.
•    Проводились досліди з районування нових доз внесення мінеральних добрив.
•    3акладали стаціонарні досліди з системи обробітку ґрунту в сівозміні півдня степової зони, вирощувались багаторічні овочеві та кормові культури.
•    Студенти, під керівництвом викладачів, створили колекцію ґрунтів Приморського району.

     Для підвищення знань, практичних навичок і умінь, а також для зв'язку з науковими установами і дослідними станціями, під час виробничої практики студенти відвідували Розівську дослідну станцію, Запорізьку біофабрику з вирощування засобів біологічного захисту рослин від хвороб, шкідників і бур’янів, Мелітопольський плодовий розплідник.
   На відділенні «Агрономія» працюють викладачі 8-ми циклових комісій. При підготовці фахівців, викладачі орієнтують студентів на світові наукові досягнення, досягнення в новій техніці, нові форми господарювання, на виконання вимог охорони довкілля та інші.
Робота циклових комісій спрямована на вдосконалення навчального процесу, фахової підготовки студентів:
- удосконалення навчальних програм;
- розробка навчальних програм для практичного навчання;
- розробка методичних вказівок для викладачів і студентів;
- розробка індивідуальних завдань та контроль за їх виконанням;
- уточнення міжпредметних зв'язків;
- створення методичних розробок;
- викладачами розроблені методичні вказівки та рекомендації з самостійної роботи, конспекти з теоретичних питань, контрольні завдання та питання для самоконтролю.
Зараз нашим студентам надається можливість пройти стажування за кордоном, у фермерських господарствах Німеччини. Керівники і викладачі коледжу беруть активну участь у регіональних, зональних і республіканських нарадах, семінарах, де знайомляться з новою інформацією.