Життя, що віддане дітям...

Олександр Антонович Захаренко
(1937 – 2002 рр.)

"Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї,
І горів, і яснів, і страждав, і трудився для неї..."
                                                      І. Франко

     04 лютого 2014 року в читальному залі коледжу відбулися педагогічні читання на тему: «О.А. Захаренко. Життя, що віддане дітям», у яких взяли участь педагоги-початківці, слухачі «Школи молодого викладача».
    Цей захід був присвячений пам’яті видатної людини, Олександра Антоновича Захаренка, який був одним із зачинателів педагогіки співробітництва – напряму в радянській педагогіці, що виник у 80-х роках XX ст. як протест проти традиційної системи освіти й виховання, яка викликала велику полеміку в педагогічних колах. Педагогіка співробітництва – це система форм, методів і прийомів у навчально-виховному процесі, які спираються на принципи гуманізму і творчого підходу до розвитку особистості – дитини.
    Скільки людей прагнуло розкрити таємницю «сахнівського феномену», намагаючись усвідомити глибину непересічної особистості Учителя. Називали його добротворцем і подвижником, фанатом і диваком-альтруїстом, великим мрійником і глибоким аналітиком, фантазером і винахідником, генератором ідей і скульптором дитячих душ, духовним батьком і Прометеєм учительського роду… А його школу – звичайну сільську школу – величали Школою Мрійників, Колискою долі, Центром добра і мудрості, Храмом знань та народної моралі і навіть Меккою вітчизняної педагогіки!
    Ідуть роки, минають часи, змінюються покоління, а ідеї добротворення О.А.Захаренка не старіють, його педагогічна спадщина – це безцінний скарб для сучасних педагогів, адже виросла вона з народної мудрості, батьківської доброти і таланту Великого вчителя.

Гєнчєва Е.Д., методист коледжу

Виставка творчих робіт - 2014

Креативний студент – це перш за все креативний викладач

   ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» традиційно організовує виставки творчих робіт студентської молоді. Найкращі з них ми представляємо у науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», де вони експонуються впродовж року.
   В цьому ж році на розсуд студентів ми вирішили представити роботи наших викладачів, які є не тільки чудовими педагогами, а й творчими особистостями. Це роботи Заставської О.А., Махотки Т.В., Волкової Н.І., Пуд К.О., Булашевої Л.О, Лихтар Л.М., Слінкіна С.М., Суркової Т.Є., Кошель І.М. та багатьох інших.
   Серед представлених є також роботи співробітників коледжу, зокрема  Душеіної Л.В., Гідалевич Я.М., Кшановської Г.Л., Мурзіної Л.В., Проданова І.В.
   Всі експонати різнопланові. Тут є і роботи з бісеру, вишивка гладдю, хрестиком, квіринг, енкаустика, кусудама, гобелени, модульне орігамі, в’язання гачком, живопис.
  Також на виставці представлений і методичний доробок наших педагогів. А саме, роботи на тему «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес». Це і електронні практикуми, електронні підручники та посібники, навчальні відеофільми, матеріали тестового комп’ютерного контролю, вирішення ситуаційних завдань, навчально-методичні комплекси дисциплін, робочі зошити, матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів тощо.
   Щорічно роботи викладачів коледжу посідають призові місця в огляді-конкурсі на кращий методичний матеріал. Це роботи викладачів Хлівної Н.В., Рязанцевої С.І.,Кошель І.М., Михайлової Л.Д., Косенчук Н.П., Косенчука О.Л., Мілєвої Н.В., Смоковської Є.І.,  Заставської О.А., Слінкіна С.М., Слінкіна М.Г., Столяра Г.В. тощо.  
   Саме завдяки роботі наших педагогів, навчальний заклад у цьому році посів 11 місце серед 118 ВНЗ І-ІІ рівня акредитації України у роботі навчально-методичного кабінету педагогічного досвіду, виховної роботи та творчості молоді ДУ «НМЦ «Агроосвіта».
   Ми пишаємося нашими колегами, бо тільки творча людина може виховати особистість.

Хлівна Н.В., заступник директора з НР
Гєнчєва Е.Д., методист коледжу