Про заборону користування мобільними телефонами

Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський коледж
Таврійського державного агротехнологічного університету»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 13

м. Приморськ                            від  17 жовтня  2013 р.

Про заборону користування
мобільними телефонами

    Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.07 р. № 420 «Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу» та з метою якісного забезпечення організації навчально– виховного процесу, поліпшення організації режиму роботи коледжу, захисту цивільних прав усіх суб’єктів освітнього процесу – студентів,  батьків та сприяння підвищенню якості та ефективності одержуваних освітніх послуг, а також гарантії психологічно комфортних умов навчального процесу

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про заборону користування мобільними телефонами під час навчального процесу у ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» (Додаток № 1).
 2. Заборонити користування мобільними телефонами під час навчального процесу в будь – якому режимі ( Користувачі мають  право застосувати мобільний телефон на території коледжу в позанавчальний час, як сучасний засіб комунікації: здійснювати дзвінки, надсилати СМС - повідомлення, обмінюватися інформацією, слухати радіо і музику через навушники).
 3. Пам’ятати, що відповідальність за збереження телефону лежить  тільки на його власнику (батьках, законних представниках власника мобільного телефону).
 4. Класним керівникам:
  4.1 до 21 жовтня 2013 року довести (під розписку) до відома студентів зміст даного розпорядження.
  4.2 до 21 жовтня 2013 року довести (під розписку) до відома батьків зміст даного розпорядження.
 5. Довести розпорядження до відома педагогів, обслуговуючого персоналу коледжу.
 6. Заступнику директора з виховної роботи Гладченко О.М. та адміністратору сайту коледжу Столяру Г.В. інформацію про заборону користування мобільними телефонами під час навчально– виховного процесу помістити на коледжанському сайті.
 7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Директор
В.С.Шкіндер

Додаток № 1

Положення
про заборону користування мобільними телефонами
під час навчального процесу

1. Загальні положення.
1.1 Ці Правила встановлюються для студентів  і працівників коледжу і мають своєю метою сприяти поліпшенню організації режиму роботи коледжу, захисту громадянських прав всіх суб’єктів освітнього процесу: студентів, батьків, викладачів. Дотримання правил сприяє виконанню якості та ефективності одержуваних освітніх послуг, гарантує психологічно комфортні умови навчального процесу.

2. Умови застосування мобільних телефонів в коледжі:
2.1. Будь-який Користувач зобов’язаний знати і дотримуватися наступних умов та правил користування мобільними телефонами в коледжі:
1. На території коледжу обов’язково ставити телефон в режим вібрування.
2. Під час навчальних занять, виховних та організаційних заходів телефон необхідно вимкнути і прибрати.
3. Пам’ятати, що відповідальність за збереження мобільного телефону лежить тільки на його власнику.

3. Користувачі мають право:
3.1 У поза навчальний  час застосовувати мобільний телефон на території коледжу, як сучасний засіб комунікації: здійснювати дзвінки, надсилати СМС-повідомлення, обмінюватися інформацією, слухати радіо і музику через навушники.

4. Користувачам забороняється:
4.1. Використовувати телефон на заняттях  в будь-якому режимі (в тому числі як калькулятор).
4.2 Прослуховувати радіо та музику без навушників.
4.3 Пропагувати жорстокість і насильство за допомогою телефону.
4.4 Свідомо наносити шкоду іміджу коледжу.

5. Відповідальність за порушення Правил:
За порушення цих Правил передбачається наступна відповідальність:
5.1 За одноразове порушення, оформлене у вигляді доповідної на ім’я директора, оголошується зауваження (з написанням пояснювальної)
5.2. У разі порушення пункту 4.1 допускається вилучення телефону викладачем  для передачі адміністрації коледжу.
5.3. При повторних фактах порушення – вилучення телефону, співбесіда адміністрації коледжу  з батьками і передача телефону їм, заборона носіння мобільного телефону на обмежений термін.
5.4. При виявленні фактів грубого порушення (п. 4.1, 4.3, 4.4) – вилучення телефону, співбесіда адміністрації коледжу з батьками, аж до заборони носіння мобільного телефону на весь навчальний рік.