Права студентів

С Т У Д Е Н Т И  М А Ю Т Ь  П Р А В О :

  • на допуск до складання атестації за умови виконання навчального плану щодо загальноосвітньої підготовки;

  • на власний вибір одного предмета загальноосвітнього циклу під час проведення державної підсумкової атестації;

  • на звільнення від державної підсумкової атестації відповідно до категорій, що визначені чинними нормативними актами;

  • на перенесення термінів атестації через поважні причини;

  • на допуск до повторної державної підсумкової атестації;

  • на звернення до апеляційних комісій з кожного предмета.