Конференція за результатами переддипломної практики

   Практична підготовка студентів, згідно зі статтею 33 Закону України «Про освіту», є складовою частиною освітнього процесу, під час якого студенти оволодівають сучасними методами і формами організації праці, в них формуються професійні вміння та навички, такі необхідні в сучасних умовах для прийняття самостійних рішень у практичній діяльності майбутнього спеціаліста.

1

03 квітня 2017 р. у ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» відбулась конференція за результатами проходження професійної переддипломної практики студентів спеціальності 5.10010201 «Організація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» На конференцію були запрошені студенти технічного відділення ІІІ – ІV курсів, адміністрація коледжу, викладачі циклової комісії інженерних дисциплін.
   Студенти Русінов І., Тисленко О., Трубніков З., Куц В., Кущинський А. проходили практику в кращих господарствах різних форм власності, з якими було заключені договори про проходження практики.

2
   Під час проходження професійної переддипломної практики студенти виконували обов’язки фахівців інженерної служби господарств: головного інженера, інженера з охорони праці, завідуючого центральної ремонтної майстерні, завідуючого автомобільним гаражем, бригадира тракторної бригади тощо.
   За час проходження практики студенти закріпили теоретичні знання отриманні в коледжі, набули практичних навичок з виконання посадових інструкцій інженерно-технічної служби господарства, отримали базові навички в управлінні різними підрозділами господарства.

3
  Результати проходження практики студенти доповіли у вигляді розповіді з демонстрацією презентацій та відеофільмів.
Практиканти відповідали на запитання членів комісії та студентів, показали вміння аналізувати роботу ремонтно-обслуговуючої бази господарства, орієнтуватися в питаннях організації виробництва, робити узагальнення і висновки.

Викладачі циклової комісії інженерних дисциплін